Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Σύνθετη κίνηση και κέντρο μάζας

Τι κίνηση πραγματοποιεί ένα κλειδί, όταν δέχεται μια σταθερή δύναμη, στο άκρο του;
Στο παρακάτω video, το σημείο Ο αντιστοιχεί στο κέντρο μάζας του κλειδιού. Συγκρίνετε την κίνηση του Ο με την κίνηση ενός υλικού σημείου (κόκκινος κύκλος), όταν δέχεται την ίδια δύναμη.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: