Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Προτείνοντας δύο υποερωτήματα…

Σαν συνέχεια της ανάρτησης «ψάχνοντας ένα ερώτημα.» ας δούμε δύο υποερωτήμα για τα θέματα Γ και Δ των τελευταίων εξετάσεων, με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη κλιμάκωση, αλλά κυρίως καλύτερη αξιολόγηση των υποψηφίων.
Τα φετινά θέματα από εδώ και οι απαντήσεις εδώ.
Επιλέγω να μην αλλάξω το φυσικό περιβάλλον των ασκήσεων, αφήνοντας το βασικό «story» κάθε άσκησης, χωρίς να σημαίνει ότι προσωπικά θα πρότεινα κάτι ανάλογο.

Θέμα Γ.
Σώμα Σ1 μάζας m1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου….
C4: Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική και το συντελεστή μεταξύ του Σ2 και του επιπέδου επίσης μ=0,5, να βρεθούν η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του συστήματος των σωμάτων  Σ12, ένα δευτερόλεπτο μετά την κρούση.
ήΘέματα εξετάσεων στην Ηλεκτρολογία (παλιοί). 2016


Δείτε τα θέματα με κλικ εδώ.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Ψάχνοντας ένα ερώτημα.

Στις συζητήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες, διατυπώθηκε από πολλούς φίλους η θέση, ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν 1-2  ερωτήματα, με άλλο άρωμα που να επιτρέπουν μια καλύτερη  κατανομή στη βαθμολογία.
Προσωπικά είχα μιλήσει χαρακτηρίζοντας τα θέματα «θέματα φλάτ».

Μιας και ο Γιάννης Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην ανάρτησή μου «Η κίνηση μιας σανίδας.» ας δούμε κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μπουν σε εξετάσεις, οι οποίες να ξεχώριζαν κάποιο μαθητή, χωρίς να ήταν αναγκαίο να οδηγηθούμε σε «ραβδολογία».


Ερώτηση 1η:
Μια λεπτή ομογενής ράβδος κινείται οριζόντια, σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή (t=0) βρίσκεται στη θέση που δείχνει το διπλανό σχήμα (κάτοψη), όπου το άκρο Α έχει ταχύτητα υΑ.
 Ποιο από τα διανύσματα α και β μπορεί να παριστά την ταχύτητα του μέσου Ο της ράβδου;
ήΚυριακή, 8 Μαΐου 2016

Η θέση ολίσθησης και η ενέργεια.

Ένας τροχός κυλίεται προς τα δεξιά σε οριζόντιο επίπεδο,  με το οποίο μπορεί να εμφανίσει τριβή Τορολ=10Ν, έχοντας κινητική ενέργεια Κ0=25J. Τη στιγμή που φτάνει  στη θέση x=0, δέχεται στο κέντρο του, την επίδραση μεταβλητής οριζόντιας  δύναμης, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται με τη θέση σύμφωνα με την εξίσωση:
F=6x (S.Ι.).
i) Ο τροχός θα αρχίσει να ολισθαίνει στη θέση:
 α) x=0,  β)  x= 5/3m,   γ) x=3m,   δ) x=5m.
ii) Η κινητική ενέργεια του τροχού τη στιγμή που αρχίζει η ολίσθηση είναι ίση:
 α) Κ1=25J,   β) Κ1=75J,    γ)  Κ1=100J,   δ) Κ1=125J.
   Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2.
ή
Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Ένας πλάγιος σωλήνας ύδρευσης.

Για την υδροδότηση μιας κατοικίας χρησιμοποιούμε ένα πλάγιο σωλήνα, ο οποίος τροφοδοτεί μια βρύση του πρώτου ορόφου. Έστω δύο σημεία του νερού Α και Β σε ύψη h1 και h2 από το έδαφος.
 
i) Αν ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή (σχ.1):
 α) Πόση είναι η διαφορά πίεσης Δpο=pΑ-pΒ με την βρύση κλειστή;
 β) Αν ανοίξουμε τη βρύση και αποκατασταθεί μόνιμη ροή, για την αντίστοιχη διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων Α και Β Δp, ισχύει:
a) Δppο,   b) Δp pο,   c) Δp > Δpο.
ii) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις αν ο πλάγιος σωλήνας είχε τη μορφή του σωλήνα του σχήματος (2) ή του σχήματος (3);
ή

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

Επιφανειακή συμβολή και πλάτη ταλάντωσης.

Στην επιφάνεια ενός υγρού υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές εγκαρσίων κυμάτων Ο1 και Ο2, οι οποίες δημιουργούν επιφανειακά κύματα, με μήκος κύματος λ1, τα οποία θεωρούμε ότι διαδίδονται με σταθερό πλάτος Α. Στο σχήμα βλέπετε έναν κύκλο ακτίνας R με κέντρο την πηγή Ο2 και μια ημιευθεία ε, με αρχή την πηγή Ο1 η οποία τέμνει τον κύκλο στα σημεία Β και Γ. Μετά από συμβολή των δύο κυμάτων, τα σημεία Β και Γ ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος, χωρίς να υπάρχει άλλο σημείο μεταξύ τους πάνω στην ε, που να ταλαντώνεται με το πλάτος αυτό.
i) Η απόσταση (ΒΓ) είναι ίση με:
α) (ΒΓ)=λ1/4,    β) (ΒΓ)=λ1/2,     γ) (ΒΓ)=3λ1/4,     δ) (ΒΓ)=λ1.
ii) Κατά την κίνησή μας κατά μήκος του τόξου χορδής ΒΓ, συναντάμε ένα σημείο Δ, το οποίο παραμένει ακίνητο. Για τη διαφορά των αποστάσεων των σημείων Δ και Β από την πηγή Ο1 ισχύει:
α) r-r1/4,    β) r-r1/2,     γ) r-r=3λ1/4,     δ) r-r1,
iii) Σταματάμε τις δυο πηγές και τις ξαναθέτουμε σε ταλάντωση, με διπλάσια συχνότητα και το ίδιο πλάτος. Μετά από την  συμβολή των  δύο κυμάτων:
α) Ποιο το πλάτος ταλάντωσης των σημείων Β και Γ;
β) Υπάρχουν άλλα σημεία πάνω στην χορδή ΒΓ που να ταλαντώνονται με πλάτος 2Α;
ή
Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;

Ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R και ύψους h=4R, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,5. Σε μια στιγμή δέχεται σε σημείο της πάνω έδρας του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη F, της μορφής F=λt, με λ σταθερά αναλογίας με μονάδες Ν/s.
Τι πρόκειται να συμβεί πρώτα:
i) Ο κύλινδρος θα ολισθήσει.
ii) Ο κύλινδρος θα ανατραπεί.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ή
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Πόσο θα ανέβει το νερό στο σωλήνα;

Μια μεγάλη δεξαμενή περιέχει νερό σε βάθος Η. Κοντά στον πυθμένα της ξεκινά ένας σωλήνας Σ, σταθερής διατομής, ο οποίος μετά από ένα οριζόντιο τμήμα του, ανυψώνεται και τελικά καταλήγει σε ύψος h από τον πυθμένα της δεξαμενής. Στο οριζόντιο τμήμα, έχει προσαρμοσθεί ένας δεύτερος κατακόρυφος σωλήνας σ. Αν νερό εκρέει με μια σταθερή ταχύτητα υ, από το δεξιό ανοικτό άκρο του σωλήνα Σ, τότε για το ύψος του νερού h1 στο σωλήνα σ ισχύει:
α) h1< h,     β) h1 = h,      γ) h< h1< Η,       δ) h1=Η.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, θεωρώντας το νερό ιδανικό ρευστό και τη ροή μόνιμη.
ή
Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Δύο ενωμένες ράβδοι στρέφονται.

Δύο ομογενείς ράβδοι Α και Β, ίδιου μήκους και της ίδιας μάζας, είναι ενωμένες δημιουργώντας ένα στερεό s, το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το μέσον Ο της Α. Φέρνουμε το στερεό s σε οριζόντια θέση, όπως στο σχήμα και το αφήνουμε να κινηθεί. Η αρχική επιτάχυνση του σημείου Μ, στο οποίο ενώνονται οι δύο ράβδοι είναι α1, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά στη διάρκεια της κίνησης είναι υ1.
Αν η ράβδος Α ήταν αβαρής, τότε:
i) Το σημείο Μ αποκτά αρχική επιτάχυνση α2, όπου:
  α) α21,  β) α2 = α   γ) α2 > α1.
ii) Για τη μέγιστη ταχύτητα υ2 του σημείου Μ ισχύει:
  α) υ2 < υ1,  β) υ2 = υ1,  γ)  υ2 > υ1.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή