Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ταλάντωση και τάση νήματος.

Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m ηρεμούν δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες 1kg και 4kg αντίστοιχα, όπως στο παρακάτω σχήμα. Το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα έχει μήκος 20cm.
Τραβάμε το σώμα Σ2 κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=20cm και για t=0 το αφήνουμε, οπότε το σύστημα εκτελεί ΓΑΤ.
i)    Να βρεθεί το πλάτος και η περίοδος ταλάντωσης.
ii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήματος που ασκείται στο σώμα Σ2, σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του συστήματος.
iii) Τη χρονική στιγμή t1=1,5s το νήμα που συνδέει τα δυο σώματα κόβεται. Να βρεθεί η απόσταση των  δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t2=2s.
Δίνονται g=10m/s2 και π2≈10.


Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μια οριζόντια ταλάντωση.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m. Σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, ασκούμε στο σώμα μια σταθερή οριζόντια  δύναμη, όπως στο σχήμα, μέτρου F=40Ν.
i)   Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει α.α.τ. και να υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης.
ii)  Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική, να βρείτε την εξίσωση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Δυο κατακόρυφες ταλαντώσεις.

Ένα ιδανικό κατακόρυφο ελατήριο, έχει σταθερά k=400Ν/m και στηρίζεται με το ένα του άκρο στο έδαφος, έχοντας το φυσικό του μήκος.
i)   Σε μια στιγμή αφήνουμε πάνω του ένα σώμα Σ, μάζας m=1kg (σχήμα α). Να αποδείξετε ότι θα εκτελέσει α.α.τ. και να βρείτε το πλάτος και την περίοδο της ταλάντωσής του.
ii)  Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται από το ελατήριο σε συνάρτηση με το χρόνο, αφού θεωρείστε την προς τα πάνω κατεύθυνση θετική.
iii) Πάνω στο ίδιο ελατήριο ηρεμεί ένα σώμα Σ1 μάζας m1=3kg (σχήμα β). Τοποθετούμε τώρα για t=0 το σώμα Σ, πάνω στο Σ1 και τα αφήνουμε να ταλαντωθούν. Πόσο είναι τώρα το πλάτος και η περίοδος ταλάντωσης; Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται το σώμα Σ, από το Σ1 σε συνάρτηση:
         α)   με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και 
         β)   με το χρόνο.
Δεχτείτε ξανά την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική.
Δίνεται g=10m/s2.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Θέματα εξετάσεων Φυσικής Ομογενών.2010

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:  ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ Α
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 έως και Α4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Η ταχύτητα διάδοσης ενός μηχανικού κύματος εξαρτάται από
α. το μήκος κύματος.
β. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης.
γ. τη συχνότητα του κύματος.
δ. το πλάτος του κύματος.
Μονάδες 5
Α2.  Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση, τότε η γωνιακή του
α. ταχύτητα αυξάνεται.
β. ταχύτητα μένει σταθερή.
γ. επιτάχυνση αυξάνεται.
δ. επιτάχυνση μειώνεται.
Μονάδες 5

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ηλεκτρική ταλάντωση. Φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας που διαπραγματεύεται τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις, τόσο σε ένα απλό κύκλωμα, όπως αυτό του σχολικού βιβλίου, όσο και σε μια πιο δύσκολη περίπτωση. Πώς βρίσκουμε τις εξισώσεις σε συνάρτηση με το χρόνο, του φορτίου και της έντασης του ρεύματος, σε αυτή την περίπτωση;
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Ενέργεια Ταλάντωσης. Φύλλο εργασίας..

Ένα φύλλο εργασίας πάνω στην Ενέργεια Ταλάντωσης, στην περίπτωση σώματος στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. 
Μπορεί ο μαθητής να διακρίνει τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης με τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου; Είναι ικανός να σχεδιάσει κάποιες γραφικές παραστάσεις;
Μπορείτε να το κατεβάσετε με κλικ από εδώ.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Κινηματική και δυναμική μελέτη της ΑΑΤ. Φύλλο εργασίας

Ένα φύλλο εργασίας για την κινηματική και δυναμική μελέτη της ΑΑΤ.
Ένα σώμα δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου.
Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Θέση-μετατόπιση, γωνία, φάση

Θέση–μετατόπιση, γωνία, φάση…

 Για μια συνεπή διδασκαλία  ή
«Γιατί όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι…»
(Καλοκαιρινό!)

1. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση:
Μελετάμε την κίνηση ενός σώματος σε ευθεία γραμμή. Για τη μελέτη μας αυτή, ορίζουμε ένα χωρικό σύστημα συντεταγμένων (τον άξονα xx΄), οπότε μπορούμε να ξέρουμε τη θέση του σώματος x, ενώ ορίζουμε κάποια χρονική στιγμή αυθαίρετα ως t=0. Διδάσκουμε λοιπόν στους μαθητές μας  τη διαφορά μεταξύ της χρονικής στιγμής t και του χρονικού διαστήματος Δt, όπως επίσης τη διαφορά μεταξύ της θέσης x του κινητού και της μετατόπισής του Δx (αλήθεια μήπως θα ήταν πιο πρόσφορο να εγκαταλείπαμε τον όρο μετατόπιση και να περιοριζόμαστε στον όρο μεταβολή της θέσης Δx;). Έτσι μελετώντας την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση γράφουμε:
Δx=υ∙Δt  (1)
 και ξαφνικά πετάμε ένα  ή:
x=υ∙t (2)
Από πού και ως πού οι σχέσεις (1) και (2) είναι ισοδύναμες για να συνδέονται με το διαζευκτικό ή;
Επειδή  είναι σωστό για την κίνηση που δείχνεται στο πρώτο σχήμα, είναι και σωστό και για την κατάσταση στο δεύτερο σχήμα; Προφανώς όχι.
 Διαβάστε τη συνέχεια σε pdf.