Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Έργα και ενέργειες σε ένα γιο-γιο.

Γύρω από ένα μικρό κύλινδρο μάζας 0,1kg τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε μια κατακόρυφη δύναμη F=1Ν, ενώ ταυτόχρονα τον αφήνουμε ελεύθερο από ορισμένο ύψος.
Για μετατόπιση του άκρου Α του νήματος κατά y=1m να υπολογιστούν:
i) η ενέργεια που μεταφέρθηκε στον κύλινδρο μέσω του έργου της δύναμης.
ii) Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.
iii) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις αν η δύναμη είχε μέτρο F1=1,2Ν, ενώ η μετατόπιση του άκρου Α του νήματος ήταν 1,3m;
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½mR2 και   g=10m/s2.
ή

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Σύνθετη κίνηση και αύξηση της εσωτερικής ενέργειας.

Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεμεί ένα δίσκος μάζας 1kg. Ασκούμε μέσω νήματος μια οριζόντια δύναμη F=8Ν στο κέντρο του δίσκου, όπως στο σχήμα. Να βρεθεί η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια του συστήματος δίσκος-τραπέζι, κατά τη διάρκεια της μετατόπισης του κέντρου μάζας Ο του δίσκου κατά x=3m.
Δίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ δίσκου και τραπεζιού μ=0,2, η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.
ή

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Θέματα Επαναληπτικών εξετάσεων στην Ηλεκτρολογία 2013


Η συνέχεια από εδώ.

Ενέργειες και έργα τριβής.

Μια σανίδα μάζας Μ=4kg και μήκους ℓ=2m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή εκτοξεύουμε πάνω της, από το ένα της άκρο, ένα σώμα Σ μάζας m=1kg με αρχική ταχύτητα υ0=5m/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ και της σανίδας είναι μ=0,8 και g=10m/s2.
i)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα της σανίδας τη στιγμή που θα πάψει να ολισθαίνει πάνω της το σώμα Σ.
ii) Σε πόσο χρονικό διάστημα t1 θα συμβεί το παραπάνω;
iii) Να υπολογιστούν τα έργα των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε σώμα στο χρονικό διάστημα t1.
iv) Να βρεθεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος, καθώς και η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας της σανίδας.
ή

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Επαναληπτικά Θέματα Φυσικής Κατ. 2013Δείτε όλα τα θέματα με κλικ εδώ.

Ενέργεια και Έργα.

Με αφορμή κάποιες απόψεις που μπήκαν τώρα τελευταία σε συζήτηση, ας ανιχνεύσουμε το σωστό και το λάθος, πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της επιστήμης μας. Στην διατήρηση της ενέργειας.
Η αρχή διατήρησης της ενέργειας για ένα σύστημα, σύμφωνα με τον John W. Jewett Jr., (τα πέντε κείμενα που μετέφρασε και δημοσίευσε ο Σταύρος Πρωτογεράκης, μπορείτε να τα κατεβάσετε συμπιεσμένα  από εδώ), μπορεί να περιγραφεί με την εξίσωση:
ΔΕσυστ = ΣΤ
όπου με Τ παριστάνεται το ποσό της ενέργειας που μεταβιβάζεται ( από το transfer) διαμέσου των ορίων του προσδιορισμένου συστήματος μέσω ενός δεδομένου μηχανισμού.
Η αναπτυγμένη μορφή της παραπάνω εξίσωσης έχει ως εξής:
ΔΚ + ΔU + ΔΕεσωτ W + Q + TMT TMW TER TET

Η συνέχεια σε pdf.
ή
Ενέργεια και Έργα.