Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Συμβολή ή διακρότημα;

Έστω δυο πηγές αρμονικού ήχου στις θέσεις x=0 και x2=6m, ενός ακίνητου συστήματος αναφοράς xΟy, όπως στο σχήμα, όπου στη θέση x1=1m βρίσκεται ακίνητος ο παρατηρητής Α.
Τη στιγμή t=0 οι δυο πηγές αρχίζουν ταυτόχρονα να ταλαντώνονται με εξίσωση:
y= A∙ημ340πt  (μονάδες στο S.Ι.)
οπότε παράγονται δύο ήχοι που διαδίδονται στη διεύθυνση x, με ταχύτητα υ=340m/s.
(Στα παρακάτω, θα αντιμετωπίσουμε τον ήχο με τις γνωστές εξισώσεις όπως και στα εγκάρσια κύματα, αφού μας είναι πιο οικεία τα πράγματα, παρότι στα διαμήκη τα πράγματα είναι μάλλον αντίστροφα, αφού αυτό που ενδιαφέρει είναι οι μεταβολές της πίεσης και όχι η απομάκρυνση, με αποτέλεσμα π.χ. στους δεσμούς να έχουμε μέγιστο πλάτος. Μπορείτε να δείτε κάτι σχετικό από εδώ.).
Ποιες είναι οι εξισώσεις των κυμάτων που παράγονται; Από την εξίσωση υ=λ∙f, βρίσκουμε:
Η συνέχεια σε pdf.

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Θέματα εξετάσεων Φυσικής 4 Τ.Σ. Κύπρου 2011Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.


Ακροβατώντας μεταξύ στερεού και συστήματος σωμάτων.

Με  αφορμή ερώτημα στις πρόσφατες εξετάσεις…
Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μάζας Μ=3kg και μήκους ℓ=2m, συνδέεται σε άρθρωση, οπότε μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το άκρον της Ο. Πάνω στη ράβδο, στο άκρο της Α και στο μέσον της Μ,  έχουν προσδεθεί δύο σώματα Σ1 και Σ2, τα οποία θεωρούνται υλικά σημεία με μάζες m1=m2=1kg. Το  σώμα Σ1 είναι δεμένο επίσης στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου νήματος, οπότε η ράβδος σχηματίζει γωνία θ=30° με την κατακόρυφο.
 i)  Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που ασκεί η ράβδος στα δυο σώματα Σ1 και Σ2 και να υπολογιστούν τα μέτρα τους.
ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Για αμέσως μετά:
  α)  Να βρεθούν οι επιταχύνσεις των σωμάτων Σ1 και Σ2.
  β)  Να υπολογιστούν οι ροπές που δέχεται η ράβδος από κάθε σώμα.
  γ)  Ποιες οι απαντήσεις στα παραπάνω υποερωτήματα αν για τη ράβδο Μ0, αν δηλαδή η ράβδος θεωρηθεί αβαρής;
iii) Να βρεθεί το έργο της  δύναμης που ασκεί η ράβδος στο σώμα Σ1 κατά την κίνησή του, μέχρι να φτάσει στην κατακόρυφη θέση.
Δίνεται g=10m/s2 και η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= 1/3 Μℓ2.