Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση.

Στο διπλανό κύκλωμα η τάση της πηγής δίνεται από την εξίσωση V=20∙ημ(5.000t+φο) (S.Ι.), ενώ το πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=2mΗ και ο μεταβλητός πυκνωτής έχει αρχικά χωρητικότητα C1=5μF.  Το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωσηA

q= 2∙10-6∙ημωt  (S.Ι.).
i)  Να βρεθεί η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος.
ii)Πόσο είναι το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t1=π∙10-4s;
iii) Ποια είναι η εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα;
iv) Να υπολογιστούν οι μέγιστες τιμές της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
v)  Αν αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή στην τιμή C2=6μF, η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί,        β) θα παραμείνει σταθερή               γ) θα μειωθεί.
vi) Ποια τιμή πρέπει να πάρει η χωρητικότητα του πυκνωτή, ώστε το αμπερόμετρο να δείξει μέγιστη ένδειξη;  Για την παραπάνω τιμή της χωρητικότητας, τι θα  συμβεί με την ένδειξη του αμπερομέτρου, αν μειώσουμε την αντίσταση του αντιστάτη;

Δεν υπάρχουν σχόλια: