Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Ενδοσχολικές εξετάσεις Φυσικής Γ.Π. 2012

ΘΕΜΑ Δ
Κάθετα σε ένα πλακίδιο πάχους d, προσπίπτουν δύο ακτίνες Α και Β. Οι δείκτες διάθλασης του πλακιδίου για τις ακτίνες Α και Β είναι nΑ=1,5 και nΒ=1,2, ενώ το μήκος κύματος της Α στο κενό είναι λ0=500nm.
Ι)   Να βρεθεί η ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας Α.
ΙΙ) Αν η  ισχύς της ακτινοβολίας Α είναι Ρ=0,4W, πόσα φωτόνια προσπίπτουν στο πλακίδιο σε ένα δευτερόλεπτο;
ΙΙΙ) Αν η χρονική διαφορά εξόδου των δύο ακτίνων από το πλακίδιο είναι Δt=5·10-12s να βρεθεί το πάχος του d.
Δίνονται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c0=3·108m/s και:
 η σταθερά του Planck h=6,63·10-34J·s 2/3·10-35Js.

Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: