Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Ένα τεστ στις μηχανικές ταλαντώσεις. 2012-13


Τα σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=4kg και m2=2kg, ηρεμούν όπως στο σχήμα, στα άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων με σταθερές k1=k2=100Ν/m, απέχοντας κατακόρυφη απόσταση d.
Εκτρέπουμε το Σ1 κατακόρυφα προς τα πάνω κατά y1=0,4m και κάποια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να κινηθεί.
i) Να αποδειχτεί ότι το σώμα Σ1 θα πραγματοποιήσει ΑΑΤ.
ii) Να υπολογιστούν η περίοδος και η ενέργεια ταλάντωσής του.
iii) Αν τη στιγμή t1=2π/15 s  το Σ1 συγκρούεται πλαστικά με το σώμα Σ2, να βρεθούν:
  α) Η αρχική απόσταση d των δύο σωμάτων.
  β) Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση.
  γ) Η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση.
Θεωρείστε ότι τα δυο σώματα είναι αμελητέων διαστάσεων, οι άξονες των δύο ελατηρίων συμπίπτουν ενώ g=10m/s2.

Μονάδες: 40+20+(20+10+10)=100
Και σύντομες απαντήσεις.

1 σχόλιο:

Miltiathis Charamis είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση με έμφασή στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών! Την έκανα στην τάξη και έδωσε αφορμή για ενδιαφέροντα σχόλια από τα παιδιά!