Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ταχύτητες σημείων και στιγμιότυπο κύματος.

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται προς τ’ αριστερά κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο σχήμα φαίνεται ένα τμήμα του μέσου στο οποίο έχει ήδη διαδοθεί το κύμα (το κύμα έχει διαδοθεί πολύ πιο πέρα από το τμήμα που βλέπετε).
i) Να σχεδιάστε στο σχήμα, τις ταχύτητες των σημείων Β, Γ και Δ.
ii) Το σημείο Β ή το Δ έχει μεγαλύτερη φάση; Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης μεταξύ τους.
iii) Να σχεδιάστε το αντίστοιχο στιγμιότυπο της ίδιας περιοχής του μέσου, τη χρονική στιγμή που το σημείο Γ έχει μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα, για 2η  φορά μετά τη στιγμή t0.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: