Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Πώς βρίσκουμε τη δύναμη;

Στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=400Ν/m, το κάτω άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος, ηρεμούν δύο σώματα Α και Β, με μάζες Μ=3kg και m=1kg αντίστοιχα, τα οποία είναι κολλημένα μεταξύ τους. Εκτρέπουμε το σύστημα των σωμάτων κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,2m και το αφήνουμε να ταλαντωθεί.
i) Να αποδείξτε ότι το σύστημα θα εκτελέσει ΑΑΤ, θεωρώντας θετική την φορά:
 α) προς τα κάτω.
 β)  προς τα πάνω.
ii) Να βρεθεί η δύναμη που ασκεί το σώμα Α  στο σώμα Β, σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και να γίνει η γραφική της παράστασης και με τις δύο παραπάνω υποθέσεις.
iii) Αν τα σώματα δεν είναι κολλημένα, απλά το σώμα Β στηρίζεται στο Α, να βρεθεί η θέση που τα σώματα αποχωρίζονται. Η απάντηση να δοθεί και με τις δύο παραπάνω υποθέσεις για την θετική φορά.
ή

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραία παρουσίαση κ.Μάργαρη.Θα ήθελα όμως να ρωτήσω κάτι:
Ας υποθέσουμε ότι θέλω να λύσω το ii ερώτημα θέτοντας θετική τη φορά προς τα πάνω(iiβ).Έτσι θα θεωρήσω θετική την Fβα, διότι είναι η ΑΓΝΩΣΤΗ δύναμη, και αρνητικό το βάρος αφού ξέρω ότι ασκείται συνέχεια προς τα κάτω.Έτσι όπου ΣF θα βάλω Fαβ-W..Και από εκεί και πέρα Fαβ-W=-DΒ*χ ή μέσω του Β νόμου όπως ακριβώς το λύνετε.Για την παραπάνω επίλυση δεν κάνω κάποιο σχήμα και δεν έχω στο νου κάποια θετική ή κάποια αρνητική θέση.Αυτό εννοείτε όταν λέτε να χρησιμοποιήσουμε αλγεβρικές τιμές δυνάμεων, που αποτελεί και την πλέον σωστή λύση;
Δημήτρης.