Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Το πλάτος και η περίοδος με μια αλλαγή.

Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας m. Όταν κρεμάσουμε κάτω από το σώμα Σ, ένα δεύτερο σώμα Σ1, μάζας Μ=2m και αφεθεί το σύστημα ελεύθερο, εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α και περιόδου Τ.
Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει δεθεί το σώμα Σ1 το οποίο ηρεμεί, κάτω από το οποίο κρεμάμε το σώμα Σ. Αφήνουμε το σύστημα ξανά να ταλαντωθεί.
i)  Το νέο πλάτος ταλάντωσης είναι:
α) Α/2       β) Α,        γ) 2Α.
ii) Η νέα περίοδος ταλάντωσης είναι:
  α) Τ/2          β) Τ,          γ) 2Τ.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: