Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Ο κύλινδρος μεταφέρει τον κύβο;

Ένας κύλινδρος, μάζας m=20kg και ακτίνας R=0,2m και ένας κύβος, μάζας Μ=50kg ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζουν συντελεστές τριβής μ=μs=0,4. Ένα αβαρές τεντωμένο οριζόντιο νήμα συνδέει το κέντρο του κυλίνδρου με τον κύβο, ενώ γύρω από τον κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα άλλο αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε κάποια στιγμή μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F.
i)  Ποια είναι η μέγιστη τιμή της δύναμης F που μπορούμε να ασκήσουμε, χωρίς να κινηθούν τα σώματα;
ii) Αν τη στιγμή t0=0 τραβήξουμε το άκρο του νήματος ασκώντας δύναμη F1=90Ν, να υπολογιστούν τη στιγμή t1=2s:
α) Η ταχύτητα του άκρου Α.
β) Η ισχύς της δύναμης.
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας κάθε σώματος.
iii) Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις στα προηγούμενα υποερωτήματα, αν η ασκούμενη δύναμη F είχε μέτρο F2=155Ν;
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.
ήΔεν υπάρχουν σχόλια: