Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Δύο ενωμένες ράβδοι στρέφονται.

Δύο ομογενείς ράβδοι Α και Β, ίδιου μήκους και της ίδιας μάζας, είναι ενωμένες δημιουργώντας ένα στερεό s, το οποίο μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το μέσον Ο της Α. Φέρνουμε το στερεό s σε οριζόντια θέση, όπως στο σχήμα και το αφήνουμε να κινηθεί. Η αρχική επιτάχυνση του σημείου Μ, στο οποίο ενώνονται οι δύο ράβδοι είναι α1, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που αποκτά στη διάρκεια της κίνησης είναι υ1.
Αν η ράβδος Α ήταν αβαρής, τότε:
i) Το σημείο Μ αποκτά αρχική επιτάχυνση α2, όπου:
  α) α21,  β) α2 = α   γ) α2 > α1.
ii) Για τη μέγιστη ταχύτητα υ2 του σημείου Μ ισχύει:
  α) υ2 < υ1,  β) υ2 = υ1,  γ)  υ2 > υ1.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: