Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

H παροχή από μια δεξαμενή.


Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη σύνδεση ενός μεγάλου κυλινδρικού δοχείου, με εμβαδό βάσης Α, με μια δεξαμενή, μέσω οριζόντιου σωλήνα διατομής Α1, με στόχο το γέμισμά του. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η, ενώ στο δοχείο ½ Η. Τη στιγμή αυτή, ο όγκος του νερού στο δοχείο αυξάνεται με ρυθμό:
α) Α1√(2gΗ),    β) Α1√(gΗ),    γ) Α√(2gΗ),  δ) Α√(gΗ),
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, θεωρώντας τη ροή ως μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού.
ή
H  παροχή από μια δεξαμενή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: