Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Η τριβή εξασφαλίζει την ισορροπία;


Η ομογενής ράβδος ΑΒ του σχήματος, βάρους w, ισορροπεί σε οριζόντια θέση, δεμένη στο άκρο της Β με νήμα, το οποίο σχηματίζει γωνία θ με τη ράβδο όπου εφθ=0,5, ενώ το άλλο της άκρο Α, στηρίζεται σε μη λείο κατακόρυφο τοίχο.
i)  Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου, για την παραπάνω ισορροπία.
Δίνεται ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ ράβδου και τοίχου μs=0,5.
ii)  Αν στο άκρο Β κρεμάσουμε μέσω νήματος, μια σφαίρα βάρους w1 τότε:
α) Η ασκούμενη τριβή θα αυξηθεί.
β) Το σύστημα θα συνεχίσει να ισορροπεί.
γ) Η ράβδος θα γλιστρήσει στο άκρο της Α.
iii) Ποια η ελάχιστη απόσταση x, από το άκρο Α της ράβδου, στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα σώμα Σ βάρους  w1, χωρίς να ολισθήσει η ράβδος.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: