Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού


Ένας αγωγός ΑΓΔΕ ορίζει ένα κατακόρυφο επίπεδο, με το τμήμα ΑΓ μήκους ℓ=0,5m οριζόντιο και το ΓΔ, επίσης μήκους ℓ κατακόρυφο, ενώ το τρίτο τμήμα σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία θ=45°. Στο χώρο υπάρχει ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ. Αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=5Α , ζητούνται:

  1. Η δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση ) που ασκείται σε κάθε τμήμα του αγωγού.
  2. Το μέτρο της συνολικής δύναμης που δέχεται ο αγωγός ΑΓΔΕ.
  3.  Αν αντικαταστήσουμε το τμήμα ΔΕ με το τμήμα ΔΚΕ, όπου το ΔΚ είναι οριζόντιο και το ΚΕ κατακόρυφο, με μήκη ℓ, πόσο θα είναι τώρα το μέτρο της συνολικής δύναμης που θα δέχεται ο αγωγός από το μαγνητικό πεδίο;

ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: