Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Συμβολή...

Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α=0,5m βρίσκονται δύο πηγές κυμάτων, οι οποίες ταλαντώνονται σύμφωνα με τις εξισώσεις
yΒ=0,2ημ200πt και yΓ=0,2ημ204πt (μονάδες S.Ι.).
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Η κορυφή Α ταλαντώνεται με σταθερό πλάτος Α΄=0,4m.
β) Η συχνότητα ταλάντωσης της κορυφής Α είναι f=101Ηz.
γ) Σε χρόνο 1s το πλάτος ταλάντωσης της κορυφής Α γίνεται δύο φορές 0,4m.


Δεν υπάρχουν σχόλια: