Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Στροφική - κυκλική κίνηση στερεού.

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται δύο στερεά να κινούνται σε κυκλική τροχιά κέντρου Ο και ακτίνας R. Παρατηρώντας την κίνηση των σωμάτων, απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
  1. Στο σχήμα (α) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
  2. Στο σχήμα (α) το στερεό εκτελεί μεταφορική κυκλική κίνηση.
  3. Στο σχήμα (β) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
  4. Στο σχήμα (β) το στερεό εκτελεί περιστροφική κίνηση.
.
Μπορείτε να παρακολουθήστε παρόμοιες κινήσεις, ανοίγοντας το αρχείο Interactive Physics ΕΔΩ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: