Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Στροφική ή μεταφορική κίνηση;


Ένα σημείο Α ενός στερεού έχει κάθε στιγμή ταχύτητα ίδιου μέτρου με το κέντρο μάζας Ο του στερεού. Μπορεί το στερεό να πραγματοποιεί μόνο στροφική κίνηση;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: