Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Ένα κύμα, χωρίς … τέλος.

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά (προς την θετική κατεύθυνση) και σε μια στιγμή t0=0, πήραμε ένα στιγμιότυπο σε μια περιοχή του μέσου (το κύμα έχει διαδοθεί και πέρα από τη θέση x=6m).

Το σημείο Β στη θέση x1=2m τη στιγμή αυτή έχει ταχύτητα μέτρου 1,57m/s και φτάνει για πρώτη φορά στη μέγιστη θετική απομάκρυνση τη στιγμή t1=1,5s.
i)   Ποια η ταχύτητα του κύματος;
ii)  Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
iii)  Να σχεδιαστεί το αντίστοιχο στιγμιότυπο .... συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: