Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Φυσικής Κατ. Ομογενών 2012


A2.  Πρίσμα με δείκτη διάθλασης n1 βρίσκεται μέσα σε υλικό με δείκτη διάθλασης n2. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός ακολουθεί την πορεία που φαίνεται στο σχήμα.

Αν λ1 και λ2 είναι τα μήκη κύματος στο πρίσμα και στο υλικό αντίστοιχα, ισχύει ότι:
α. λ1 = λ2                β. λ1 > λ2             γ. λ1 < λ2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: