Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Ολίσθηση και κύλιση τροχού.

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας τροχός μάζας Μ=10kg και ακτίνας =0,5m, ο οποίος παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστές τριβής μ=μs=0,3. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται στο κέντρο Ο του τροχού οριζόντια δύναμη F μέτρου F1=100Ν, ενώ τη στιγμή t1=2s, το μέτρο της δύναμης μειώνεται στην τιμή F2=60Ν.
i) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια του τροχού τη στιγμή t1.
ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του κέντρου Ο του τροχού μέχρι τη στιγμή t2=4s.
iii) Να υπολογιστεί η ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική, μέχρι την παραπάνω στιγμή t2, εξαιτίας της τριβής που ασκείται στον τροχό.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: