Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Τρεις ερωτήσεις ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ.

Ερώτηση 1η:
Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με ταχύτητα υ=1m/s δύο κύματα ίδιου πλάτους και ίδιου μήκους κύματος και στο σχήμα φαίνεται η μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t0.
i) Πόση είναι η φάση του σημείου Α και πόση του σημείου Β τη στιγμή αυτή;
ii) Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τις χρονικές στιγμές:      
α)  t1=t0+1,5s ,     β) t2= t0+3s   γ)  t3= t0+4s
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: