Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Δύο πλακίδια και ο δείκτης διάθλασης.

Μια μονοχρωματική ακτίνα προσπίπτει όπως στο σχήμα στο πλακίδιο Α, με το οποίο παρουσιάζει δείκτη διάθλασης n1. Στο σχήμα φαίνεται η πορεία της, μέχρι της έξοδό της ξανά στον αέρα.
i)  Σημειώστε στο σχήμα τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης στο σημείο Γ.
ii) Σε ποιο πλακίδιο, στο Α ή στο Β η ακτίνα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Αν η γωνία διάθλασης στο Γ είναι 30° και ο δείκτης διάθλασης της ακτίνας με το πλακίδιο Β είναι n2=1,2, τότε o δείκτης διάθλασης n1 είναι:
α) 4√3/5       β)  5√3/4        γ) 5√3/3     δ) √3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: