Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Ταλάντωση και κρούση.


Το σώμα μάζας Μ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, απέχοντας κατά d από το έδαφος, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα προς τα πάνω κατά 2d, φέρνοντάς το στη θέση Ρ και τη στιγμή t=0, το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε εκτελεί ΑΑΤ με σταθερά D=k, όπου k η σταθερά του ελατηρίου.
i) Η ταχύτητα του σώματος ελάχιστα πριν την ελαστική κρούση του με το έδαφος, έχει μέτρο:
α) υ=d√(k/m)   β) υ=d√(2k/m)   γ) υ=d√(3k/m)
ii) Το σώμα θα συγκρουσθεί 2η φορά με το έδαφος τη χρονική στιγμή:
α) t1= ½ π√(Μ/k)   β) t2= π√(Μ/k)   γ) t3= 2π√(Μ/k)    
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας, θεωρώντας αμελητέα τη διάρκεια της κρούσης.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: