Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Τι ποσοστό της ενέργειας μεταφέρεται;

Στο αυλάκι μιας τροχαλίας μάζας Μ, έχουμε τυλίξει  ένα αβαρές νήμα στο άκρο του οποίου έχουμε προσδέσει ένα σώμα Σ μάζας m. Με τεντωμένο το νήμα, το σώμα Σ βρίσκεται σε ύψος h από το έδαφος και σε μια στιγμή αφήνεται να κινηθεί. Το ποσοστό της αρχικής δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ που μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια της τροχαλίας είναι:
α) [2Μ/(Μ+m)]∙100%,     β) [Μ/(Μ+2m)]∙100%,   γ) [Μ/(Μ+m)]∙100%   
Θεωρείστε ότι η δυναμική ενέργεια του Σ είναι μηδενική, όταν φτάσει στο έδαφος.
Να δικαιολογήστε την επιλογή σας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας Ι= ½ ΜR2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: