Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Η πίεση σε σημεία ενός υγρού.

Στο διπλανό σχήμα, ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους h είναι γεμάτο με νερό, ενώ στη βάση του είναι συνδεδεμένος ένας σωλήνας, με ένα τμήμα του παράλληλο προς τον άξονα του δοχείου, όπως στο σχήμα, το οποίο περιέχει νερό μέχρι ύψος 2h. Τα σημεία Α και Β, είναι δυο σημεία του νερού πολύ κοντά στην κάτω και πάνω βάση του κυλίνδρου.
i)   Αν το δοχείο είναι εκτός πεδίου βαρύτητας (και προφανώς μακριά από τη Γη) ισχύει:
α) pΑ=pΒ ,   β) pΑ=2pΒ,    γ) pΑ-pΒ=ρgh
ii) Αν το δοχείο είναι στην επιφάνεια της Γης, με την κάτω βάση του οριζόντια, τότε:
α) pΑ=pΒ ,   β) pΑ=2pΒ,    γ) pΑ-pΒ=ρgh, δ) pΒ=ρgh
όπου ρ η πυκνότητα του νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: