Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Η δύναμη από το υγρό.


Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο βάρους w=10Ν ηρεμεί βυθισμένο σε νερό, όπως στο σχήμα. Αν το εμβαδόν της βάσης είναι Α=100cm2, να βρεθεί πόσο είναι το βυθισμένο ύψος h, αν η πυκνότητα του νερού είναι ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: