Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Τρεις κινήσεις ενός τροχού.

1) Σε οριζόντιο επίπεδο κινείται ένας τροχός ακτίνας R=0,5m. Η ταχύτητα του σημείου Α, στο άκρο μιας κατακόρυφης ακτίνας, είναι οριζόντια μέτρου υΑ=4m/s, ενώ η ταχύτητα του σημείου Β, στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας, σχηματίζει γωνία θ=45° με την οριζόντια διεύθυνση, όπως στο σχήμα.
i)  Να υπολογιστούν η ταχύτητα υcm του άξονα Ο του τροχού και η γωνιακή ταχύτητα του τροχού.
ii)  Ο τροχός αυτός κυλίεται ή όχι;
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: