Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Οι επιταχύνσεις σε μια κύλιση τροχού.

Ένας τροχός με ακτίνα R=0,8m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποια στιγμή t0=0, τίθεται σε κίνηση, οπότε αρχίζει να κυλίεται με σταθερή επιτάχυνση κέντρου μάζας αcm. Τη στιγμή t1 τα σημεία Α και Β, στα άκρα μιας οριζόντιας διαμέτρου έχουν οριζόντιες συνιστώσες επιτάχυνσης με μέτρα αΑx=4,5m/s2 και αΒx=5,5m/s2 και  αντίθετης φοράς .
i)  Να σχεδιάσετε ένα σχήμα στο οποίο να εμφανίζονται τα σημεία Α και Β του τροχού και οι επιταχύνσεις τους τη στιγμή t1, δικαιολογώντας τις θέσεις των σημείων πάνω στον τροχό.
ii)  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας Ο του τροχού.
iii) Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1.
iv) Ποια χρονική στιγμή t2 για πρώτη φορά μετά τη στιγμή t1, η ακτίνα ΟΑ θα βρεθεί ξανά σε οριζόντια θέση.
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: