Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Θέση-μετατόπιση, γωνία, φάση

Θέση–μετατόπιση, γωνία, φάση…

 Για μια συνεπή διδασκαλία  ή
«Γιατί όποιος κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι…»
(Καλοκαιρινό!)

1. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση:
Μελετάμε την κίνηση ενός σώματος σε ευθεία γραμμή. Για τη μελέτη μας αυτή, ορίζουμε ένα χωρικό σύστημα συντεταγμένων (τον άξονα xx΄), οπότε μπορούμε να ξέρουμε τη θέση του σώματος x, ενώ ορίζουμε κάποια χρονική στιγμή αυθαίρετα ως t=0. Διδάσκουμε λοιπόν στους μαθητές μας  τη διαφορά μεταξύ της χρονικής στιγμής t και του χρονικού διαστήματος Δt, όπως επίσης τη διαφορά μεταξύ της θέσης x του κινητού και της μετατόπισής του Δx (αλήθεια μήπως θα ήταν πιο πρόσφορο να εγκαταλείπαμε τον όρο μετατόπιση και να περιοριζόμαστε στον όρο μεταβολή της θέσης Δx;). Έτσι μελετώντας την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση γράφουμε:
Δx=υ∙Δt  (1)
 και ξαφνικά πετάμε ένα  ή:
x=υ∙t (2)
Από πού και ως πού οι σχέσεις (1) και (2) είναι ισοδύναμες για να συνδέονται με το διαζευκτικό ή;
Επειδή  είναι σωστό για την κίνηση που δείχνεται στο πρώτο σχήμα, είναι και σωστό και για την κατάσταση στο δεύτερο σχήμα; Προφανώς όχι.
 Διαβάστε τη συνέχεια σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: