Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Φθίνουσα Ταλάντωση και απώλεια ενέργειας.

Ένα ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m κρέμεται κατακόρυφα έχοντας φυσικό μήκος l0=0,5m. 

Δένουμε στο κάτω άκρο του ένα σώμα μάζας 2kg και το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε αυτό εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, εξαιτίας της αντίστασης του αέρα, η οποία είναι της μορφής F=-bυ. Σε μια στιγμή t1 το σώμα κινείται προς τα κάτω και το ελατήριο έχει μήκος l1=0,8m. Στη θέση αυτή το σώμα έχει ταχύτητα υ1= 0,8m/s ενώ επιβραδύνεται με ρυθμό 5,2m/s2.
Να βρείτε:
   i)  Τη μηχανική ενέργεια που μετατράπηκε σε θερμική από 0-t1.
   ii) Τη μείωση της ενέργειας ταλάντωσης
   iii) Τη σταθερά απόσβεσης b.
   iv) Τον ρυθμό με τον οποίο μειώνεται η ενέργεια ταλάντωσης τη στιγμή t1.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: