Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Κύμα προς τ' αριστερά, φάση και στιγμιότυπα.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από δεξιά προς τ' αριστερά διαδίδεται ένα κύμα πλάτους  Α=0,1m και μήκους κύματος λ=1m. Τη χρονική στιγμή t0=0 το κύμα φτάνει στο σημείο Ο, στη θέση x=0, οπότε το σημείο αυτό αρχίζει την ταλάντωσή του, κινούμενο προς την θετική κατεύθυνση και φτάνει στην ακραία θέση της ταλάντωσης τη στιγμή t1=0,5s. Θεωρούμε την προς τα δεξιά κατεύθυνση θετική.
i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.

ii) Να σχεδιάστε  στιγμιότυπα του κύματος  για μια περιοχή μεταξύ των σημείων Β και Γ του μέσου στις θέσεις  xB =2,5m και xΓ=-2m, τις χρονικές στιγμές t1=2s και  t2 = 5,5s.

iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Β σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: