Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Κινηματική Στερεού Σώματος. Ένα φύλλο εργασίας.

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένας τροχός που κινείται. Σε ποια ή ποιες περιπτώσεις ο τροχός:
i)       εκτελεί μόνο στροφική κίνηση;
ii)     κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει;
iii)    μεταφέρεται χωρίς να στρέφεται.
iv)   εκτελεί σύνθετη κίνηση.
v)    στρέφεται αλλά και ολισθαίνει
vi)   σπινάρει.
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας σε pdf  ή μπορείτε να το κατεβάσετε για επεξεργασία σε Word.


Δεν υπάρχουν σχόλια: