Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ένα κύμα και η ταλάντωση σημείου.

Στο άκρο Ο ενός οριζόντιου γραμμικού ελαστικού μέσου, υπάρχει μια πηγή κύματος, η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται αρμονικά, σε κατακόρυφη διεύθυνση, κινούμενη αρχικά προς την θετική κατεύθυνση (προς τα πάνω), τη στιγμή t0=0. Το πλάτος ταλάντωσης της πηγής είναι 0,2m και η συχνότητά της 1Ηz. Η διάρκεια της ταλάντωσης της πηγής είναι Δt=2,5s. Το παραγόμενο κύμα φτάνει σε ένα σημείο Σ του μέσου, το οποίο απέχει 2,5m από το άκρο Ο, τη στιγμή t1=1,25s.
i)  Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος, θεωρώντας αρχή του άξονα (x=0) το άκρο Ο.
ii) Να σχεδιάστε στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές:
α) t2=1,75s και       β) t3=4s.
iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Σ, σε συνάρτηση με το χρόνο.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: