Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Το κύμα και οι εξισώσεις του!!!

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, με συχνότητα f=2Ηz, οπότε η μορφή του μέσου, κάποια στιγμή (που θεωρούμε t0=0), είναι αυτή του σχήματος.
Δυο μαθητές θέλουν να βρουν την εξίσωση του κύματος αυτού. Ο πρώτος παίρνει το σημείο Σ1, στο οποίο έχει φτάσει το κύμα, σαν το σημείο του άξονα x με x=0. Ο δεύτερος παίρνει αντίστοιχα το σημείο Σ2, σαν αρχή του άξονα.
i)  Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος για κάθε μαθητή.
ii) Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου, δεξιά της θέσης του σημείου Σ2, τη χρονική στιγμή t1=1,25s, όπως τη σχεδιάζει κάθε μαθητής.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: