Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Πληροφορίες από την ταλάντωση ενός σημείου.


Στο άκρο Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου όπου παίρνουμε x=0, υπάρχει μια πηγή εγκάρσιου αρμονικού κύματος, η οποία αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγμή t0=0. Το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά και το γράφημα της απομάκρυνσης ενός σημείου Σ, το οποίο απέχει κατά 2m από την πηγή, είναι αυτό του παραπάνω σχήματος. Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα αυτό, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
i)  Να βρεθούν η περίοδος, το πλάτος και το μήκος του κύματος.
ii) Πόσες συνολικά ταλαντώσεις εκτέλεσε η πηγή του κύματος;
iii) Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
iv) Να σχεδιάστε στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές:
α)  t1=1,5s ,   β) t2=3s  και  γ) t3=7,5s.
Πάνω στα στιγμιότυπα αυτά να σημειωθεί η θέση του σημείου Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: