Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Αντιστροφή μιας ακτίνας

Σε ένα οπτικό όργανο μπορούμε να αντιστρέψουμε την πορεία μιας ακτίνας φωτός χρησιμοποιώντας π.χ. ένα γυάλινο πρίσμα με οξείες γωνίες φ1 και φ212), όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο δείκτης διάθλασης του φωτός για το γυαλί ως προς τον αέρα είναι n και η ακτίνα πέφτει κάθετα στο σημείο Ρ0 της έδρας του πρίσματος που πρόσκειται στις φ1 και φ2, βρείτε τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν οι φ1, φ2 και n, ώστε η αναδυόμενη ακτίνα να εξέρχεται αντιπαράλληλα προς την προσπίπτουσα.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: