Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ταχύτητες και επιταχύνσεις σε ένα βαρούλκο.

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε ένα βαρούλκο, με την βοήθεια του οποίο ανεβάζουμε ένα βαρύ σώμα Σ. Δίνονται η ακτίνα του τυμπάνου γύρω από το οποίο τυλίγεται το σχοινί r=10cm, ενώ η ακτίνα του σημείου Α είναι ίση με R=50cm. Σε μια στιγμή το σώμα Σ ανέρχεται με επιτάχυνση α=0,2m/s2 έχοντας ταχύτητα υ=0,4m/s
i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σημείου Α.
ii) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας (η επιτρόχιος επιτάχυνση) του σημείου Α;
iii) Να υπολογιστεί η κεντρομόλος επιτάχυνση του Α.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: