Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Από πού θα εξέλθουν οι ακτίνες;

Η τομή ενός πρίσματος είναι ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, όπου η γωνία Β είναι ίση με φ=60°. Στο σχήμα βλέπετε το ύψος ΑΜ και δυο μονοχρωματικές ερυθρές ακτίνες (α) και (β) που προσπίπτουν στα σημεία Κ και Λ, κάθετα στην υποτείνουσα ΒΓ. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για τις ακτίνες αυτές είναι ίσος με n=1,25.
i)  Η ακτίνα (α) θα εξέλθει από το πρίσμα, από την πλευρά:
α) ΑΒ            β) ΑΓ             γ) ΒΓ
ii)  Η ακτίνα (β) θα εξέλθει από το πρίσμα, από την πλευρά:
α) ΑΒ            β) ΑΓ             γ) ΒΓ

Δεν υπάρχουν σχόλια: