Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Μια ράβδος πέφτει κατακόρυφα.

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους l=2m πέφτει κατακόρυφα με την επίδραση μόνο του βάρους. Σε μια στιγμή, η ράβδος είναι οριζόντια και το μέσον της Ο έχει κατακόρυφη ταχύτητα υ1=4m/s, ενώ το άκρο της Α, επίσης κατακόρυφη ταχύτητα υ2=8m/s, όπως στο διπλανό σχήμα.
i) Η κίνηση της ράβδου είναι:
α) μεταφορική,
β) στροφική,
γ) σύνθετη.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του άκρου Β στην θέση αυτή.
iii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του άκρου Α, λαμβάνοντας υπόψη σας, ότι η δοκός δεν έχει γωνιακή επιτάχυνση.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια: