Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Τι θα κάνει ο κύλινδρος;


Γύρω από έναν κύλινδρο βάρους w και ακτίνας R, ο οποίος ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=R/2, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Ασκούμε στο άκρο του οριζόντιου νήματος, οριζόντια δύναμη F, μέτρου w/2, όπως στο σχήμα. Αν δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής στις επιφάνειες επαφής του κυλίνδρου με το οριζόντιο επίπεδο και το σκαλοπάτι:
i) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο.
ii) Ο κύλινδρος:
 α) Ισορροπεί,
 β) Περιστρέφεται χωρίς να υπερπηδά το σκαλοπάτι.
 γ) Περιστρέφεται ενώ ταυτόχρονα υπερπηδά το σκαλοπάτι.

ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: