Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Μια ράβδος, τρεις ισορροπίες.

Μια ράβδος ισορροπεί σχηματίζοντας την ίδια γωνία με το έδαφος σε τρεις εκδοχές, όπως στο παραπάνω σχήμα (στο σχήμα (1) το νήμα είναι κατακόρυφο).
i) Λεία επίπεδα μπορεί να είναι:
 α) Το (1) και το (2),      β) Το (1) και το (3),            γ) Και τα τρία επίπεδα.
 δ)  Μόνο το (1),           ε) Μόνο το (2),                   στ) Μόνο το (3).
ii) Για τις κάθετες αντιδράσεις των τριών επιπέδων ισχύει:
α) Ν1= Ν2= Ν3.
β) Ν1> Ν2> Ν3.
γ) Ν2< Ν1< Ν3.
δ) Ν3< Ν1< Ν2.
ή
Δεν υπάρχουν σχόλια: