Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Για να μην περιστραφεί ο κύλινδρος.

Γύρω από έναν κύλινδρο βάρους w=100Ν και ακτίνας R, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με σκαλοπάτι ύψους h=0,4R, έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα. Ασκούμε στο άκρο Α του οριζόντιου νήματος, οριζόντια δύναμη F, μέτρου 40Ν, όπως στο σχήμα. Ο κύλινδρος ισορροπεί
i)    Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο και να αποδείξετε ότι η δύναμη που δέχεται από το σκαλοπάτι διέρχεται από το σημείο Β, που το νήμα συναντά τον κύλινδρο.
ii)   Να υπολογίστε το μέτρο της κάθετης αντίδρασης του οριζοντίου επιπέδου.
iii)   Να βρεθεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και σκαλοπατιού, για την παραπάνω ισορροπία.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: