Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Ένα υγρό σε δοχείο και το υδροστατικό παράδοξο.

Ας μελετήσουμε τι συμβαίνει, όταν ένα  υγρό περιέχεται σε ένα ακίνητο δοχείο. Τι δυνάμεις ασκεί στο δοχείο; Τι σχέση έχουν αυτές με το βάρος  του  υγρού;
Εφαρμογή 1η:
Ένα κυλινδρικό δοχείο περιέχει υγρό μέχρι ύψος h.
i) Πόση δύναμη ασκεί  το υγρό στην βάση του δοχείου, εμβαδού Α;
ii) Πόση δύναμη ασκεί το υγρό στην παράπλευρη επιφάνεια του δοχείου;
Η ατμοσφαιρική πίεση να μην ληφθεί  υπόψη.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: