Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

Δύο υγρά που δεν αναμειγνύονται.

Σε σωλήνα σχήματος U, τοποθετούμε δύο υγρά Α και Β, τα οποία δεν αναμειγνύονται, οπότε προκύπτει μια κατάσταση, η οποία εμφανίζεται σε ένα από τα παραπάνω σχήματα.
i) Για τις πυκνότητες των δύο υγρών ισχύει:
α) ρΑ < ρΒ,    β) ρΑ = ρΒ,   γ) ρΑ > ρΒ.
ii) Ποια από τις τρεις παραπάνω εκδοχές είναι σωστή;
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.
ή



Δεν υπάρχουν σχόλια: