Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Η δύναμη, η πίεση και η αρχή του Pascal.

Το δοχείο κυβικού σχήματος πλευράς α είναι γεμάτο με νερό. Το δοχείο συνδέεται με σωλήνα διατομής Α, όπως στο σχήμα, όπου το νερό φτάνει σε ύψος 1,5α. Ο σωλήνας φράσσεται με έμβολο βάρους w, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Αν pατ η ατμοσφαιρική πίεση, ρ η πυκνότητα του νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας:
i)   Η πίεση του νερού σε σημείο πολύ κοντά στην βάση του δοχείου, έχει τιμή:
α) p=pατ+ ρgα,    β) p=pατ+ 1,5ρgα,    γ) p=pατ+w+1,5ρgα,   δ) p=pατ+w/Α+1,5ρgα.
ii) Αν ασκήσουμε στο έμβολο κατακόρυφη δύναμη F, μέτρου F=3w, όπου w το βάρος του εμβόλου, τότε η δύναμη που ασκείται από το νερό στην πάνω έδρα του κύβου, αυξάνεται κατά:
α) 3w,    β) 3w/Α,  γ) 3w∙α2/Α,  δ) 4w∙α2
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: