Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Δύο ράβδοι, διαφορετικοί άξονες περιστροφής.

Δυο όμοιες ομογενείς ράβδοι (1) και (2) μήκους l, μπορούν να περιστρέφονται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα, διαγράφοντας οριζόντιο επίπεδο. Ο άξονας z1 περιστροφής της πρώτης, διέρχεται από το μέσον Κ της ράβδου, ενώ ο αντίστοιχος άξονας z2 της δεύτερης, περνά από το σημείο Ο, όπου (ΔΟ)= ¼ l. Σε μια στιγμή ασκούνται  στην πρώτη ράβδο, δυο οριζόντιες, σταθερού μέτρου δυνάμεις F1=F2=F, διαρκώς κάθετες στη ράβδο, η μια στο άκρο Α και η δεύτερη στο μέσον Ε της (ΚΑ). Την ίδια στιγμή στη δεύτερη ράβδο ασκούνται ίδιες δυνάμεις στα σημεία Η και Ζ, όπου (ΗΖ)= ¼ l.
i)  Για τα χρονικά διαστήματα, t1 και t2,  που θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί η πρώτη περιστροφή των δύο ράβδων, ισχύει:
α) t1 < t2,    β) t1 = t2,    γ)  t1 > t2.
ii) Αν L1 το μέτρο της στροφορμής της πρώτης ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της z1 και L2 η αντίστοιχη στροφορμή της δεύτερης ως προς τον άξονα z2, τις στιγμές t1 και t2, ισχύει:
α) L1 < L2,    β) L1 = L2,    γ)  L1 > L2.
iii) Τις στιγμές t1 και t2, που οι δυο ράβδοι έχουν ολοκληρώσει μια περιστροφή, έχουν κινητικές ενέργειες Κ1 και Κ2.  Για τις ενέργειες αυτές ισχύει:
α)   Κ1 < Κ2,   β)   Κ12,    γ)   Κ1 > Κ2.
iv) Ο άξονας περιστροφής ασκεί οριζόντια δύναμη:
α) Μόνο στην (1) ράβδο,   β) Μόνο στην (2) ράβδο,   γ) και στις δύο ράβδους,   δ) σε καμιά ράβδο.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ή

Δύο ράβδοι, διαφορετικοί άξονες περιστροφής.


Δύο ράβδοι, διαφορετικοί άξονες περιστροφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: