Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Ο τροχός και η ροπή ζεύγους

Ένας τροχός ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή, μέσω ενός ζεύγους δυνάμεων, δέχεται σταθερή οριζόντια ροπή όπως στο σχήμα.
i) Αν το επίπεδο είναι λείο να περιγράψετε την κίνηση που θα πραγματοποιήσει ο τροχός.
ii) Αν το επίπεδο δεν είναι λείο, τότε ο τροχός:
   α) θα εκτελέσει στροφική κίνηση γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το μέσον του Ο.
   β) Θα κινηθεί προς τα δεξιά, εκτελώντας σύνθετη κίνηση.
iii) Αν ο τροχός, με την επίδραση της παραπάνω ροπής κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει), τότε η κινητική του ενέργεια, μόλις ολοκληρώσει 3 περιστροφές θα είναι ίση:
α) Κ< 6πτ,    β) Κ=6πτ,    γ) Κ >6πτ.
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.
ή
   
  Ο τροχός και η ροπή ζεύγους

Ο τροχός και η ροπή ζεύγους

Δεν υπάρχουν σχόλια: