Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Ο ακίνητος παρατηρητής απέχει…


Σε έναν ευθύγραμμο δρόμο βρίσκονται ακίνητοι σε απόσταση d=680m, ένα αυτοκίνητο που διαθέτει σειρήνα και ένας παρατηρητής Α. Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε ως αρχή μέτρησης των χρόνων (t=0) ο οδηγός του αυτοκινήτου βάζει σε λειτουργία την σειρήνα, παράγοντας ήχο με συχνότητα fs=960Ηz.
i) Πόσες ταλαντώσεις έχει εκτελέσει το τύμπανο του αυτιού του παρατηρητή μας Α μέχρι τη στιγμή t1=3s.
Τη στιγμή t1 το αυτοκίνητο αποκτά σταθερή επιτάχυνση α=4m/s2, με κατεύθυνση προς τον παρατηρητή, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η μέγιστη συχνότητα του ήχου που φτάνει στον παρατηρητή είναι ίση με fΑ,mαx=1020Ηz.
ii) Πόσο απέχει το αυτοκίνητο από τον παρατηρητή Α, τη στιγμή t2 που σταματά να επιταχύνεται;
iii) Ποια χρονική στιγμή t3 ο παρατηρητής ακούει τον ήχο να σταθεροποιείται σε συχνότητα 1.020Ηz και πόσες ταλαντώσεις έχει στο μεταξύ εκτελέσει το τύμπανό του αυτιού του;
Δίνεται  η ταχύτητα διάδοσης του ήχου υ=340m/s.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: